Budowa


Najmniejszy element w kodzie Aztec nazywany jest "modułem" (kwadrat). Wielkość modułu i poziom korekcji błędów są jedynymi parametrami określanymi przez użytkownika. Zalecane jest, aby wielkość modułu była z przedziału od 0.015 do 0.020 cala, a poziom korekcji błędów na poziomie 23%, żeby kod był odczytywany przez większość czytników.

Wielkość kodu Aztec zależy od wielkości modułu, ilości zakodowanych znaków oraz od poziomu korekcji błędów określonego przez użytkownika. Najmniejszy kod jest kwadratem o wymiarach 15x15 modułów i może zakodować do 13 cyfr lub 12 znaków alfabetycznych z 23% korekcją błędów. Największy symbol może mieć wymiary 151x151 modułów.

Czarny kwadratowy obszar interpretowany jest jako binarna wartość 1, a jasny jako binarne 0. Nie jest wymagana cicha strefa wokół kodu. Korekcja błędów jest ustalana przez użytkownika i może być na poziomie od 5% do 95% (zalecany poziom 23%)

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.